Vitaminer

Vitaminer
Vitaminer är ytterst specialiserade byggblock som är nödvändiga för kroppens uppbyggnad, funktion och reparation. De är antingen lösliga i vatten, som C- och B-vitaminerna eller i fett som de övriga, A-D-E- och K- vitaminerna. I ingredienslistor finns ofta beteckningen tokoferoler vilket syftar på E-vitamin.

Vitaminer är ämnen som även i små mängder har den allra största betydelse för kroppens förmåga att reglera ämnesomsättningen. I de flesta enzymsystem är vitaminer avgörande för funktionen. Enzymer fungerar som biologiska katalysatorer, de har förmågan att delta i och påskynde kemiska reaktioner.

En del vitaminer kan kroppen själv producera, även om detta inte alltid räcker till för behovet. Varje individ har sina variationer både i förmågan att producera, uppta och utnyttja vitaminreserverna. Det betyder att en kost som är tillräcklig för en hund på sikt kan leda till bristsymptom hos en annan hund. Brister på vitaminer är sällsynta i fabrikstillverkade foder, men vanligare i hemtillverkade.

Vitaminerna påverkar varandra så att brister eller överskott på en vitamin i sin tur kan försämra funktionen hos en annan, även om den finns i tillräcklig mängd!

Vitamin A; retinol, axeroftol
Vitamin A finns både som ett färdigbildat vitamin i fettvävnader i vissa animaliska fodermedel, t.ex. fet fisk, smör, mjölk, äggula samt i lever. Speciellt fisklever är mycket rik på A-vitamin. Lever och njurar kan lagra avsevärda mängder A-vitamin, så på kort sikt är inte en brist märkbar.


Betydelse: A-vitamin påverkar slemhinnorna i kroppen. Vid brister sker en uttorkning och slemhinnecellerna kan inte fungera som skydd mot infektioner. Ett utsatt organ är lungorna. 

En av kroppens mest känsliga slemhinnor finns i ögonen, och en allvarlig konsekvens av A-vitaminbrist är ögonsjukdomar genom uttorkning och inflammationer, som i särskilt svåra fall kan leda till fullständig blindhet. 

I milda fall leder brister till nattblindhet, eftersom A-vitamin krävs för bildning av näthinnans synpurpur. Vitaminets latinska namn, retinol, syftar på ögonen. Retina är nämligen det vetenskapliga namnet på ögats näthinna.

Brister förorsakar även nedsatt aptit samt rörelsestörningar. A-vitamin påverkar ungdjurens tillväxt och vuxna djurs fruktsamhet. 


Vitamin B-komplexet; B1: aneurin, tiamin, B2: laktoflavin, riboflavin, B6: adermin, pyridoxin, B7: niacin (nikotinsyra), B12: kobalamin, folinsyra (folsyra), pantotensyra, kolin (kolinklorid), biotin.
B-vitaminer ingår i alla de substanser som kallas koenzymer, eftersom de behövs för att enzymerna skall kunna fungera. ("ko-", "co-"=tillsammans med). 

Brist på B-vitamin resulterar i allvarliga störningar i ämnesomsättningen. 

B-vitaminkomplexet omfattar ett 15-tal olika komponenter som alla finns i jäst. Andra fodermedel som innehåller B-vitaminer är mjölk, ägg, lever och spannmål. De är dock inte lika kompletta som jäst. 

B-vitaminerna är vattenlösliga och ett måttligt överskott sköljs lätt ut via urinen, den kan även förorsaka diarre som i sin tur minskar B-vitaminhalten. Dessa är exempel på kroppens s jälvreglerande mekanismer.

Betydelse: B-vitaminer påverkar hud och hårrem och är nödvändiga för både nervsystemets och mag- och tarmkanalens normala funktioner. De påverkar fruktsamhet och digivning. 

Allvarlig brist leder till döden eftersom enzymsystemet slås ut.

Enskilda B-vitaminers viktigaste betydelse:

B1: Tiamin

kolhydratomsättningen, nervfunktioner

B2: Riboflavin

kolhydrat- och proteinomsättning

B6: Pyridoxin

centrala nervsystemet, huden, bildning av röda blodkroppar och ingår i ett enzym som deltar i omsättningen av aminosyror

B7: Niacin

cellernas oxideringsprocesser

B12: Kobalamin

särskilt viktig för bildning av röda blodkroppar i benmärgen

Folsyra

celldelning

Kolin

fettomsättning

Biotin

fett- och proteinomsättning

Pantotensyra

fett-, protein- och kolhydratomsättningenVitamin C; askorbinsyra
Friska djur producerar själv C-vitamin i vävnader och tarm, vilket betyder att C-vitaminbrist är sällsynt.

Betydelse: C-vitamin behövs för uppbyggnad av bindväv; benvävnad och tandben (dentin). Om man tillför C-vitamin från en yttre källa så minskar kroppens egen produktion. C-vitamin kan tillsättas i djurfoder för att motverka oxidation.


Vitamin D
D-vitaminet är fettlösligt och finns rikligt i smör, mjölk, äggula och fiskleverolja. Förutom genom tillförsel genom kosten så bildar kroppen själv D3-vitamin av kolesterol under inverkan av solljus, men på grund av riklig päls så sker det ofta i otillräcklig omfattning.

Betydelse: Reglerar kroppens kalcium- och fosforomsättning. Det är alltså av största betydelse för benstommens tillväxt. Brist på D-vitamin leder på grund av försämrad kalcium- och fosfor-upptagning till rakitis, bland människor känd som Engelska sjukan. 

Rakitis är en uppmjukning av benstommen och förorsakar bestående skelettdeformation. (Grekiska "Rachis" = ryggrad). 

En annan komplikation är försämrad tandstatus (felplacerade och dåligt utvecklade tänder). Om kalciumkoncentrationen i blodet blir för låg så får hunden kramper eftersom nervsystemet påverkas.


Vitamin E; alfatocopherol, folsyra
E-vitamin, som är fettlösligt, finns i sädesgroddar, gröna växtdelar samt i animaliska produkter som kött, äggula och smör.

Betydelse: E-vitamin förebygger oxidering av omättade fettsyror och A-vitamin samt påverkar reproduktionsförmågan. 


Vitamin K; K1: fytomenadion, K2: menadion
K1 finns i gröna växtdelar och äggula, medan K2 normalt bildas av tarmkanalens kolibakterier. Om tarmbakterierna slås ut, t.ex. genom medicinering med antibiotika, måste K-vitamin tillföras! 

Hos en frisk, omedicinerad hund är det mycket ovanligt med brister.

Betydelse: Påverkar blodets förmåga att koagulera, vilket innebär att en brist leder till svåra blödningar såväl invärtes som utvärtes.

Vissa råttgifter fungerar genom att förstöra blodets förmåga att koagulera. Genom att använda låga doseringar så fördröjer man verkan för att de mycket smarta råttorna skall förbli omedvetna om förgiftningskällan. Det krävs därför i allmänhet stora mängder för att en hund skall bli akut förgiftad. Om hunden fått i sig stora mängder råttgift så skall man tillföra vitamin K1 för att motverka inre blödningar. Detta sker genom injektioner hos veterinär. 

 

Tillbaka