Vatten

Vatten är det överlägset viktigaste näringsämnet, alla kategorier. Brist på vatten leder långt snabbare än någon annan brist till livshotande situationer. Det har många olika funktioner. Dels är det ett utmärkt lösnings- och transportmedel (blodet), det späder ut cellinnehållet så att det blir lättflytande och fungerar som processkemikalie. Större delen av all näringsomsättning bygger på att vattenmolekyler infogas i eller tas bort från andra näringsämnen. 

 

Cirka 70% av ett djur består av vatten, andelen i muskelvävnad är högre ändå.


Vattenförluster (dehydrering) leder snabbt till problem. Den största vattenförlust som en hund kan tolerera utan direkt negativa effekter är omkring 5%. Stiger förlusten till över 10% leder det snabbt till chock och när den når 12 - 15% dör djuret.


Hunden använder vatten för att reglera kroppens temperatur. Detta sker genom att hunden hässjar, dvs. andas häftigt med tungan hängande utanför munnen. Däremot kan en hund inte svettas på det sätt vi själva kan. Det enda ställe där hundar svettas är genom trampdynorna!


Det krävs c:a 1 kcal per milliliter vatten som skall transporteras genom hunden. Om det är varmt så hässjar hunden, vilket ökar vattenförlusten. Detta leder till vattenbehov, vattentransport och därmed energibehov. Resultatet är att i värme så kräver hunden inte bara vatten utan även energi i form av mat.


Dygnsbehovet för en normalt aktiv hund är c:a 40-45 ml per kilo kroppsvikt. Uppgifter upp till 60 ml förekommer.


Vattnet transporterar bort avfallsprodukter via blodet och urinen.


Paradoxalt nog så tvekar många dehydrerade hundar att dricka! Du skall då se till att vattnet är färskt, svalt och gärna 'kryddat' med köttsaft eller buljong.


Onödigt hög vattenkonsumtion leder till att de vattenlösliga vitaminerna sköljs bort och måste ersättas. Iaktta om möjligt urinens färg och tillåt den inte bli för ljus under längre tid.

 

Det finns ingen risk att en frisk hund dricker för lite om den har fri tillgång till vatten av god kvalitet!

 

 

ARBETANDE HUNDAR OCH VATTEN

Ta med en flaska bra vatten och lita inte på att hunden skall finna vatten av tillräckligt god kvalité i skogen. Hunden dricker bara för att tillgodose sitt omedelbara behov och har ingen förmåga att planera för framtiden genom att dricka mera.


Om hunden är fullt frisk så kan man lura den att dricka mera genom att salta vattnet lätt. Om Du har tillgång till köttsaft så kan du också "krydda" vattnet. 


Frys gärna köttsaft till iskuber och ta med i en termos med vatten. I kylt tillstånd bibehåller Du vattnets kvalitet längre, men tänk på att bara rent vatten har riktigt lång hållbarhet.


Brist på vätska minskar aptiten!


Kyla såväl som värme ökar vattenbehovet, det kan till och med fördubblas!

 

Tillbaka