Mineraler

Mineraler makromineraler / mikronäringsämnen

Mineraler och spårämnen är näringsämnen som ej bidrar med energi, men likafullt är viktiga. De utgör beståndsdelar i skelettet, deltar i processregleringen och ingår i enzymer. På foderförpackningarna redovisas de som mineraler eller aska. Behoven av de olika mineralerna varierar kraftigt och man brukar dela in dem i makro- och mikromineraler (spårämnen). Observera att listan nedan inte är fullständig.

 

Makromineraler

Kalcium (Ca) är en mycket viktig del i skelettet. Det är vidare nödvändigt för processer som cellväggsbildning, celldelning, muskelsammandragning och blodlevring. Kalcium samspelar med flera andra mineraler, främst fosfor (P). Dessa båda mineraler måste finnas i bestämda proportioner till varandra den så kallade Ca/P-kvoten. Litteraturen anger något varierande siffror på denna, men de ligger i allmänhet i området 1.2 - 1.4.

 

Fosfor (P) är ett mineral som är livsnödvändigt av flera orsaker. Det ingår i processer som ämnesomsättningen (enzymer), nerv- och muskelfunktioner, som byggstenar i nukleinsyrorna DNA och RNA och vidare som konstruktionsmaterial i ben och tänder.

 

Magnesium (Mg) samverkar med kalcium. Överskott av magnesium kan påverka bildningen av stenar i urinen. 

 

Kalium (K), natrium (Na) och klor (Cl) går under samlingsnamnet elektrolyteroch är av helt avgörande betydelse för vattentransport i och mellan celler.

 

Spårämnen

Järn (Fe) och koppar (Cu) samverkar med det kobolthaltiga vitamin B12 och är nödvändigt för normal bildning av röda blodkroppar (hämoglobin). Brister leder till anemi ('blodbrist')Det mesta av kroppens järn förekommer i de s.k. respiratoriska pigmenten, vilka är hämoglobin i röda blodkroppar och myoglobin i skelettmuskulatur.


Jod (I) behövs i små mängder i sköldkörteln.


Zink (Zn) är ett livsnödvändigt spårämne som ingår i enzymsystem. Zink har betydelse för sårläkning samt hud och päls. Brist är inte vanlig, men kan visa sig som att hundens nos och päls blir ljusare. 

 

Tillbaka