Carnia - artegen föda

Carnias uppdrag och ledstjärna är vad vi kallar för artegen föda. Det innebär att Carnia försöker producera den föda som en hund eller katt i vilt tillstånd skulle äta. Vad katter och hundar äter när de jagar sitt eget byte varierar naturligtvis efter de lokala förhållandena och årstiden, men all föda för katten och den absoluta majoriteten för hunden kommer då från djurriket. Båda är köttätare!

 

Näringsämnen

Maten byggs upp av näringsämnen varav ett antal är essentiella, d.v.s livsnödvändiga, för hunden och katten. Till dessa hör proteiner, fetter, vitaminer, mineraler och vatten. Eftersom hundar och katter är köttätande rovdjur är kolhydrater inte nödvändigt. Kolhydrater förekommer dock i stor mängd i många industriellt framställda hundfoder och kattfoder.

 

Essentiell 

Ett näringsämne är essentiellt (livsnödvändigt) om djuren ej själv kan bygga det av andra näringsämnen. Det innebär att det måste finnas i maten. Rovdjur som hundar och katter som står högt i näringskedjan kan tillgodogöra sig dessa näringsämnen genom att äta bytesdjur som redan samlat på sig dessa via konsumtion av växtdelar. 

 

Ämnesomsättning

Detta är en samlingsbenämning på alla de processer som innefattar allt från att äta till att utvinna matens liv- och energigivande egenskaper samt avge restprodukter.

  

Energi som djuren kan tillgodogöra sig finns i näringsämnenas kemiska bindningar. Nu är det inte den mat de äter som direkt ger energi utan den omvandlas i många steg till en energigivande molekyl, ATP (adenosintrifosfat) som i sin tur kommer att avge en mycket liten energimängd som cellerna direkt kan använda. När detta sker "devalveras" ATP till den något energifattigare ADP (adenosindifosfat). Den återladdas i mitokondrierna (cellernas "kraftverk") till ATP och processen löper vidare. Varje sådan energiomvandling ger ytterst lite energi, något som är nödvändigt för att t.ex en nervsignal inte skall bli onödigt stark. Varje ATP representerar ytterst lite energi, men produktionen över ett dygn är mångfalt större än den vikt mat som djuren äter.

 

Matsmältningssystemet

Genom att jämföra matsmältningssystemens egenskaper hos hund, katt och människa kan man sluta sig till att våra sällskapsdjur inte skall äta människans vanliga matrester. Hunden och katten har nämligen inga matsmältningsenzymer i saliven till skillnad från människan. Det finns helt enkelt inget i deras artegna föda som ett sådant enzym skulle behöva bearbeta. 

  

För att kunna bearbeta och smälta proteiner till sina beståndsdelar, aminosyror, krävs en potent magsyra. pH-värdet hos hund och katt ligger minst en enhet lägre än för människan, vilket kan låta lite, men räknat i absoluta tal så är vätejonkoncentrationen (som bestämmer surheten) 10 gånger högre för varje enhet som pH sjunker. Rovdjuren hund och katt är alltså mycket väl anpassade till att bearbeta proteiner men inte kolhydrater.

  

En annan stor skillnad finns i mängden bakterier per gram tarminnehåll. Människan har runt 10 miljoner medan hunden och katten endast har cirka 10000/gram. Detta är logiskt då dessa är utpräglade köttätare och har inget  att vinna på en omfattande bakterieflora. Sett till den artegna födan så finns alltså inget behov av kolhydrater i maten. Av kostnads- och tillverkningsskäl väljer många producenter av hund- och kattmat att ändå tillsätta energi i form av kolhydratrika råvaror, något som skulle kunna förklara den ökande diabetesförekomsten då det ställer betydligt större krav på de blodsockerreglerande systemen. 

 

Innehållsförteckning / ingredienslista / näringsinnehåll

Det finns ett antal regler som bestämmer hur en innehållsförteckning skall utformas. Ingredienserna skall anges i viktordning med den största först och i den form det tillsätts vid tillverkningen. Detta innebär att även om färskt kött hamnar först i innehållsförteckningen så kan dess bidrag till det slutliga näringsinnehållet vara starkt begränsat då det färska köttet är oerhört vattenrikt (>70%) och den verkliga proteinvikten blir därför låg.

Endast näringsämnen som tillsätts får och skall anges. En lång och omfattande ingredienslista betyder att de grundläggande ingredienserna är näringsfattiga i ett eller flera avseenden och därför måste kompletteras med tillsatser. Nu tillåter reglerna att tillsätta ett komplex av t.ex. vitaminer och mineraler utan att för den skull ange deras sammansättning. 

Man kan, fullt lagligt, trixa med ingredienserna och dela upp dem i beståndsdelar så att en mindre önskvärd komponent inte behöver skylta för högt i innehållsförteckningen.

Trots att fiberbehovet hos ett rovdjur är mycket måttligt så tillsätts det regelmässigt och kan fungera som en liten avslöjande detalj i innehållsförteckningen. Ta reda på hur stort fiberinnehållet är och sök reda på fiberkällan i förteckningen. Då vet du att alla ingredienser före fiberkällan förmodligen är större. Samtidigt vet du då också att alla som står efter i innehållsförteckningen är mindre.Avslöja hundmat av enkla kvaliteter  

*Om avföringsmängden är riklig så är maten av enkel kvalitet.  


*Innehållsförteckningen skrivs i fallande viktordning, med största råvaran först. Om det finns en eller flera vegetabiliska råvaror i början av listan så är fodret sannolikt av enkel kvalitet.  


*Studera pälsen efter minst 4 veckors användning av maten. Om den blir glanslös så är maten av enkel kvalitet.

 
*Om priset ständigt är lågt så är maten av självklara skäl av en enkel kvalitet.  

 

*Om hunden fiser ('flatuerar') så är maten av enkel kvalitet

 

Ju fler punkter som stämmer desto enklare kvalitet

  

Förvara torrfoder

Förvara i förslutna förpackningar och svalt. Om förbrukningen är låg så häll upp en mindre mängd i en tillfällig, tät, förvaringsburk.

 

Undvik att ställa en förpackning direkt på ett kallt golv eller lutande mot en kall vägg. Den lilla vattenmängden i säcken kan fällas ut som fukt i den kalla delen av säcken och förorsaka mögel.

 

 

Proteiner

Proteiner är oerhört viktiga näringsämnen eftersom de bryts ner till aminosyror.

Läs mer

 

Fetter

Fetter byggs av vardera tre fettsyror som binds till en gemensam glycerolmolekyl.

Läs mer

 

Kolhydrater

Det finns tre enkla kolhydrater, glukos, fruktos och galaktos som i olika kombinationer bygger alla andra kolhydrater av energimässig betydelse.

Läs mer

 

Vitaminer

Vitaminer är ytterst specialiserade byggblock som är nödvändiga för kroppens uppbyggnad, funktion och reparation.

Läs mer

 

Mineraler

Mineraler och spårämnen är näringsämnen som ej bidrar med energi, men likafullt är viktiga.

Läs mer

 

Vatten

Vatten är det överlägset viktigaste näringsämnet, alla kategorier.

Läs mer

 

Utfodring

Energibehovet för hundar varierar starkt, dels därför att variationen i storlek är mycket stor, men även aktivitet och individuella variationer, t.o.m. inom samma valpkullar är vanligt! 

Läs mer

 

Övrigt

Några övriga begrepp.

Läs mer